Nou procés ecològic

Innovador sistema basat en la combinació de tècniques electroquímiques i irradiació UV per al tractament d'aigües residuals de la tintura tèxtil. Reutilització dels efluents tractats.

Menor impacte ambiental

  • Estalvi del 70-100% d'aigua de tintura.
  • Estalvi del 15-60% d'electròlit.
  • Reducció de la salinitat dels efluents.
  • Menor taxa d'abocament.

Viabilitat de l'aplicació comercial

El sistema ECUVal pot comercialitzar-se com a un mòdul independent, per la qual cosa la seva implantació pot ampliar-se a altres sectors industrials.

Avantatges econòmics

El principal avantatge del sistema ECUVal pel que fa a altres tecnologies és que permet la reutilització d'aigua i sals. Això implica una disminució del consum d'aigua i sals i una reducció en les taxes d'abocament.

Petjada de carboni

El sistema ECUVal és més ecològic ja que aconsegueix la reducció de la petjada de carboni gràcies a la reutilització dels efluents tractats.

1
2
3
4
5