Beneficis econòmics

En comparació amb els processos aplicats actualment en el tractament dels efluents tèxtils, el sistema ECUVal mostra importants beneficis econòmics:

  • Menys cost en aigua. Estalvis de 70-100% d'aigua de tenyit.
  • Menys cost en sal. S'aconsegueix estalvis fins al 100% de sal amb la reutilització.
  • Menys cost en productes químics ja que no estan obligats a realitzar el procés electroquímic.
  • L'únic cost del tractament ECUVal és l'alimentació elèctrica.
  • No es generen residus, per la qual cosa no es requereix tractament addicional.
  • A mesura que els efluents d'alta qualitat estan segregats al sistema ECUVal, el tractament terciari per a l'eliminació del color es pot suprimir a la planta de tractament d'aigües residuals. Això dóna lloc a una important reducció dels reactius i els costos d'eliminació de fangs.
  • Els impostos de recàrrec es redueixen a causa de la reducció de la salinitat d'aigües residuals.
  • El sistema no necessita manteniment. Els elèctrodes són molt estables i es poden utilitzar més de 5-10 anys.

Sobre la base d'aquests resultats, el sistema ECUVal es pot depreciar en 6 anys quan s'aplica en mode de decoloració i en 7 anys quan s'utilitza en mode de reutilització.

Segmentació del mercat d'ECUVal respecte a altres tecnologies.