Beneficis

Actualment, les aigües residuals tèxtils es tracten combinant tècniques biològiques per degradar el contingut de matèria orgànica amb processos de coagulació-floculació per eliminar el color. Tanmateix, aquesta combinació no permet reutilitzar l'aigua. D'altra banda, el procés de coagulació-floculació requereix l'addició de reactius químics i genera un residu que s'ha de disposar posteriorment per al seu posterior tractament. A més del color, els efluents del procés de tintura amb colorants reactius tenen una elevada salinitat. En general, les sals dels efluents es concentren mitjançant membranes d'osmosi inversa, però aquesta tècnica té un cost elevat i mostra problemes operatius com el manteniment i l'embrutiment de membranes.

El sistema ECUVal, basat en la combinació de tècniques electroquímiques amb irradiació UV, resol el problema de la coloració d'efluents i la salinitat. Des del punt de vista mediambiental i econòmic, l'ús del sistema ECUVal és clarament avantatjós pel que fa als tractaments actualment aplicats.