Cofinançat per la UE

La iniciativa Eco-Innovation serveix de pont entre la recerca i el mercat. Ajuda als projectes basats en productes innovadors, serveis i processos que protegeixen el medi ambient, convertint-los en perspectives comercials de ple dret, per al seu ús per les empreses i la indústria. D'aquesta forma, la iniciativa no només ajuda a la UE a complir els seus objectius mediambientals, sinó també augmenta el creixement econòmic.

La iniciativa Eco-Innovation representa una oportunitat clau per establir el lideratge d'Europa en la superació dels reptes de sostenibilitat del món al mateix temps que permet que l'economia d'Europa sigui més forta i competitiva. El mercat mundial de productes i serveis mediambientals està creixent. Segons un estudi de l'OCDE, els béns i serveis prestats per les indústries ecològiques representen al voltant del 2,5% del PIB de la UE.

Gestió de la Iniciativa

La iniciativa Eco-Innovation està gestionada per la Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), en estreta cooperació amb la European Commission's Environment Directorate-General. La EASME va ser creada per la Comissió Europea per gestionar diversos programes de la UE en el seu nom. Forma part de la EU's Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP). El finançament es duu a terme en forma de subvencions. La informació sobre els tipus específics d'accions cobertes per les convocatòries està disponible a la pàgina web.

La EASME substitueix a l'Agència Executiva de Competitivitat i Innovació (AECI), la qual ha gestionat la Enterprise Europe Network, Intelligent Energy-Europe, Eco-Innovation, i els programes Marco Polo.