Conferència Internacional a Atenes

M. Carmen Gutiérrez, coordinadora del projecte ECUVal, va participar en la Conferència Internacional “Industrial Waste & Wastewater Treatment & Valorisation”, organitzada per la Universitat Tècnica Nacional d'Atenes i l'Associació Aigua Hel·lènica (HWA). La conferència va tenir lloc a Atenes del 21 al 23 de maig de 2015.

El projecte ECUVal es va presentar amb el pòster titulat “Electrochemical Techniques Combined with UV Irradiation for the Treatment and Reuse of Textile Dyeing Wastewater”.

 

Download file