Deliverable 6.1: Full d'Informació del Projecte

El deriverable amb informació sobre el projecte ECUVal s'ha publicat el 14/03/2015