Deliverable 6.3: Actualització de la Informació del Projecte

El deriverable amb la informació sobre el progrés del projecte ECUVal s'ha publicat el 2016.04.29. En aquest document es presenten els últims desenvolupaments del sistema ECUVal. Els següents passos del projecte i els resultats esperats poden ser també consultats.