ECUVal en el Congrés ICWS

El Projecte ECUVal va ser presentat en el “I International Congress on Water and Sustainability”, organitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La conferència va tenir lloc a Terrassa, els dies 26 i 27 de juny de 2017.

El projecte ECUVal va ser explicat amb la presentació “ECUVAL Project: a feasible system to recover salts and reduce water consumption in textile industry”. A més, l'article preparat per al congrés ha estat publicat en open-access i es pot consultar en: http://hdl.handle.net/2117/108587

Download file