Presentació d'ECUVal

Algunes publicacions sobre projecte ECUval es poden trobar en els següents enllaços:

Publicacions aigua i tèxtils :

Publicacions generals: