ECUVAL reunió inicial: 16 de gener 2015

La reunió inicial d’ECUVAL va tenir lloc el 16 de gener de 2015, en les instal·lacions de l’INTEXTER-UPC, a Terrassa (Barcelona). La reunió ha servit per consolidar la comprensió dels objectius del projecte i per fixar les directrius de les primeres etapes del projecte.