Tecnologia ECUVal

El sistema ECUVal combina un procés electroquímic amb irradiació ultraviolada per eliminar els contaminants orgànics de les aigües residuals. ECUVal és especialment adequat per al tractament d'efluents salins que contenen compostos poc biodegradables.

El tractament comença amb la generació d'oxidants in situ a partir de les sals contingudes en l'efluent. Aquests oxidants són capaços de descompondre les molècules de contaminants orgànics en molècules més petites.

La irradiació posterior amb una font de llum UV augmenta l'eficàcia del tractament i també elimina tots els oxidants residuals.

ECUVal està equipat amb un sistema per reconstituir l'efluent per a la seva reutilització, una vegada que ha estat tractat. Aquesta reconstitució consisteix a eliminar els compostos que poden interferir en el procés de producció en cas de reutilització. La reutilització de l'efluent tractat implica una reducció en el consum d'aigua i altres productes químics, com les sals, el que implica un menor cost del procés. A més, la reducció de la contaminació de l'efluent i les taxes de descàrrega d'aigües residuals resulta en impostos més baixos.