ECUVal Workshop

El 2 de novembre de 2017 es va organitzar el taller internacional sobre el projecte ECUVal.

El taller va formar part de la fira Aquatech-Amsterdam, que va tenir lloc del 31 d'octubre al 3 de novembre de 2017. Carmen Gutiérrez va explicar als assistents el sistema ECUVal i els seus avantatges tant mediambientals com a econòmiques. A més, el video del projecte ECUVal va ser presentat.