FITEX

FITEX, Fundació privada per a la Innovació Tèxtil, és una organització sense ànim de lucre registrada l'any 2000 en el protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya com a Centre Tecnològic especialitzat en el sector tèxtil. Està catalogat pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç com a entitat dedicada a activitats de R+D+i.

FITEX va ser fundada per les principals associacions del sector tèxtil espanyol amb l'objectiu de fomentar la recerca, el desenvolupament i la innovació en el sector tèxtil a nivell nacional, i recentment a escala internacional. Forma part de TECNIO (xarxa de centres tecnològics) del Govern de Catalunya, ACT (Associació de Centre Tecnològics de Catalunya) i ACTE (Association of European Textile Collectivities).

A més, FITEX col·labora amb el Departament de treball del Govern de Catalunya on s’imparteixen diferents cursos de formació. FITEX també té el certificat ISO 9001:2008 per a tots els seus processos de formació i avaluació. Ofereix aquests serveis a les companyies del sector tèxtil i a tots aquells que estiguin interessats.

FITEX