INTEXTER-UPC

UPC- Universitat Politècnica de Catalunya Barcelona és una de les universitats més grans d'Espanya, amb més de 38.000 estudiants, 42 departaments i 61 centres de recerca. En aquest projecte, dos laboratoris de l'institut de recerca INTEXTER-UPC (especialitzat en els processos de tèxtils i les seves aplicacions) participaran amb la seva S&T excellence i la seva àmplia experiència en coordinació i gestió de projectes.

INTEXTER: Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa

L’INTEXTER és una unitat bàsica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb la seva pròpia estructura administrativa i funcional. Les seves activitats estan enfocades a fomentar la recerca i la cooperació industrial en tots els camps del sector tèxtil. Les activitats de l’INTEXTER-UPC cobreixen dues àrees complementàries que van des de la R+D de nous productes i processos fins a la innovació i la transferència de tecnologia a la indústria.

Des del punt de vista tècnic i científic, el projecte es desenvoluparà conjuntament en dos laboratoris: “Control de la Contaminació Ambiental” i “Sistemes i Processos Mecànics”.

El laboratori de Control de la Contaminació Ambiental va iniciar la seva activitat en el camp del tractament d'aigües residuals fa més de 40 anys i actualment compta amb una àmplia experiència en el tractament i anàlisi d'aigües residuals industrials. El laboratori té gran contacte amb la indústria i des de 1977 realitza estudis d'aigües residuals, principalment tèxtils i d'indústries del sector químic i farmacèutic. Reconegut des de 1985 com a laboratori auxiliar de l'Agència Catalana de l'aigua (ACA) i com a laboratori d'anàlisi per certificar l'etiqueta ecològica tèxtil europea ECOLABEL. També està acreditat per ENAC des de 2005 (norma UNE 17025).

El laboratori de Sistemes té una àmplia experiència en la recerca de diferents processos tèxtils com a filatura i teixit i productes relacionats. La major part de la recerca es duu a terme a través dels processos de producció, disseny, anàlisi, optimització i garantia de qualitat. Les seves activitats de recerca estan concentrades en el desenvolupament i aplicació de tècniques especials per analitzar i optimitzar els processos tèxtils