Jornada amb empreses a la comarca de La Garrotxa

El 17 de desembre "Garrotxa desenvolupament" va organitzar la jornada Explorant idees per a crear valor a càrrec d’Innotex Center, dirigida a les empreses del sector tèxtil.

A la jornada, celebrada a Olot, investigadors d’Innotex Center van presentar els últims avenços en l'ús de noves fibres naturals i fibres degradables, els treballs més destacats en el desenvolupament de maquinària i processos tèxtils mecànics, així com la fabricació de prototips per tota la cadena tèxtil.

Finalment, es van presentar les tecnologies desenvolupades pel centre per eliminar el color i reutilitzar els efluents tèxtils, i en especial els resultats del projecte ECUVal, com a exemple d'aplicacions en el món de la indústria.