Jornada amb Industrials “Retos para la creación de valor”

La reunió es va centrar en explicar les principals limitacions per promoure al territori 'una indústria que genere un alt valor afegit, que ocupe un espai a la cadena de valor global. Alex Grau, director general d'GRAU SA, va explicar el projecte ECUVal com un exemple de la indústria tèxtil, en la secció "Repensar l'estratègia energètica sectors industrials clau: química, ciment i tèxtils".