L’INTEXTER va participar en el “10th ISEB Conference”,

L’INTEXTER va participar en el “10th ISEB Conference”, organitzat per The International Society for Environmental Biotechnology (ISEB) i Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La conferència va tenir lloc a Barcelona del'1 al 3 de juny de 2016.

El projecte ECUVal es va presentar amb el poster titulat “ECUVal system, a treatment to reuse textile wastewater and to improve efficiency of biological plants”.

Download file