Objectius

ECUVal és un negoci verd basat en un innovador sistema d'aigües residuals

L'objectiu principal del projecte ECUVal és introduir al mercat una tecnologia innovadora i ecològica per al tractament d'aigües residuals industrials que permeti la reutilització d'un efluent.

A diferència d'altres tecnologies existents, aquesta nova proposta verda pretén assolir els següents objectius específics:

  • Reducció del consum d'aigua gràcies a la reutilització d'aigües residuals industrials: reciclatge del 70-100% d'aigua de procés.
  • Reducció de la salinitat d'aigües residuals a causa del tractament i reutilització d'efluents salins: reciclant fins al 100% de sal en els processos industrials.
  • Eliminació de compostos poc biodegradables, resistents als tractaments convencionals: en el cas de colorants, fins a un 100% d'eliminació de color.
  • Depuració d'aigües residuals sense l'addició de reactius químics.
  • Tecnologia verda que no produeix residus.
  • Sistema flexible, que funciona en condicions suaus.
  • Alta durabilitat, manteniment mínim.
  • Processos industrials sostenibles: reducció de la petjada de carboni i impacte ambiental.

Actualment, el prototip industrial ECUVal està operant en un molí tèxtil on s'ha optimitzat per tractar i reutilitzar els regs reactius esgotats.