Role in Consortium

Coordinador i líder de gestió. Disseny i desenvolupament de les activitats de la cel·la ECUVal i activitats de difusió. Coneixements de la tecnologia.

 


 

Promotor dels coneixements de la tecnologia des de la UPC a les PIME. Desenvolupador del pla de negoci per a la seva posterior explotació.

 


 

Fabricant i explotador de la tecnologia.


 

Usuari final i validació de la tecnologia.