Informació pública

La informació pública del projecte ECUVal es pot descarregar en els següents enllaços:

Vídeos

 

 

Tríptics

     

Informe Layman

Manual 

Informes de difusió 

      

fulls informatius

      

Demonstracions de la tecnologia ECUVal 

    

Informe de funcionament

                                                                                                                                                                                 

Informe d'explotació